BAN Frankopan pred
Varadin : Tis. i nakl. J. B. Stiflera, [s.a.]. -
886.2 BAN fra
12

Zagreb : Narodna knjinica, 1926.. -
886.2.09 BARAC aug
14

Zagreb : vlast. naklada, 1905.-
821.163.42-3 BARU za
15

Zagreb : Hrv.izdavaki bibliografski zavod, 1944. -
(Suvremeni hrvatski pisci ; Knj. 14)
886.2 BEGO niz
Vinkovci : Gradska knjinica i itaonica Vinkovci, 2007. -
886.2.09821.163.42.09 BILI ste
17

Zagreb : Hrvatsko knjievno drutvo Sv. Jeronima, 1926. -
(Knjinica dobrih romana ; kolo 3, knj. 12 ; Jeronimska knjiznica ; knj. 244)
886.2 BINIKI iva
Zagreb : Naklada Matice hrvatske, 1894. -
886.2 BOGO.M P 1,3
Zagreb : BINOZA, 1939. -
(Hrvatski moderni pisci ; kolo 3, knj. 6)
886.2(091) BRE T
U Zagrebu : Matica hrvatska, 1910. -
(Crtice iz hrvatske knjievnosti)
821.163.42(091) BRO BUAR pov
27

UBELI, Tvrtko
Zagreb : Seljaka sloga, 1951. -
(Domai i strani pisci ; 2)
886.2-91 UBEL hrv
Zagreb : Seljaka sloga, 1951. -
(Domai i strani pisci ; 2)
886.2-91 UBEL hrv
Zagreb : Tisak puke tiskare (Demetrovi i dr.), 1909. -
886.2 DAN P
Zagreb : Tisk Antuna Scholza, 1900. -
886.2-1 DEEL kop