Pojam: 929
2

Zagreb : Planetopia, 2006. -
(Biblioteka Osoba)
621.3:929 CHENE tes
6

HRAE
Drenovci : Opinska narodna knjinica Drenovci, 1996-. -
886.2 HRAE
Detaljno
Vinkovci : Matija Klajn, 1964. -
929.6 KLAJN grb
18

KRSTI, Kruno
Zagreb : [s.n.], 1937. -
92 KRSTI alb
U Zagrebu : Knjiara Jugoslavenske akademije (Dionike knjiare), 1895. -
(Djela Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti = Opera Academiae scientiarum et artium slavorum meridionalium ; knj. 15)
930-05 SMII iv
27

Zagreb : Globus, 1981. -
(Biblioteka Za mir)
929 STEFA pos
28

Zagreb : Hrvatski dravni arhiv [etc.], 1999. -
(Monumenta Vaticana Croatica. Posebna izdanja)
929 STROS kor
Vinkovci : MH Vinkovci, 1999. -
(Monografije ; knj. 3)
929 ALI vin