Autor: BOETTIGHEIMER, Christoph
1

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2015. -
(Teološki radovi ; sv. 78)
2-184 BOE s
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.