Boff LEONARDO
Napredno
1

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1988. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Metanoja ; 93)
27-31 BOF č
2

Rijeka : Ex libris, 2018. ([s. l.] : Grafomark). -
(Biblioteka Ars haeretica)
272Franciscus,papa BOF f
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.