Carrel ALEXIS
2

Đakovo : Biskupski ordinarijat, 1988. -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 73)
2-57(44Lourdes) CAR p
Đakovo : karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu ; 2006. (Osijek : V - M). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 73)
2-57(44Lourdes) CAR p-2.izd
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.