Cifrek BOGOLJUBA
Napredno
1

Varaždin : Uršulinski samostan, 2010. -
2-583 CIF a-2.izd
2

Zagreb : Provincijalat Hrvatskih Uršulinki ; 1999. (Zagreb : Krinen). -
2-58-2 CIF a
3

Varaždin : Sestre Uršulinke ; 2001. (Zagreb : Krinen). -
2-583 CIF g-2.izd.
4

CIFREK, Bogoljuba
Zagreb : Provincijalat Sestara uršulinki ; 2000. (Zagreb : Krinen). -
2-583 CIF g
5

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu, 1997. (Osijek : Punctalgraph). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 330)
821.163.42 CIF n
6

Zagreb : Samostan ss. Uršulinki ; 1980. -
2-583 CIF o
7

Varaždin : Varaždinska biskupija, Uršulinski samostan ; 2015. -
821.163.42 CIF o-okr
8

Varaždin : Uršulinski samostan, 2000. ([s. l.] : Krinen). -
821.163.42 CIF o
9

[S.l.] : Hrvatska provincija sestara uršulinki ; [2017.?]. -
821.163.42 CIF r
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.