Cortina Adela
Napredno
1

Zagreb : Demetra, 2010. -
(Demetra : filosofska biblioteka Dimitrija Savića. Serija Atenej)
17 COR e
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.