Hohnjec NIKOLA
Napredno
DUH Sveti
Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1999. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Teološki radovi : biblioteka Centra za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije ; sv. 32)
27-14 DUH d
Zagreb : Katehetski salezijanski centar, 2003. (Samobor : ˝A. G. Matoš˝). -
(Biblioteka Pomagala ; knj. 6)
27-27 HOH b-2.izd
Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 2002. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Priručnici / Kršćanska sadašnjost, Zagreb ; 64)
27-27 HOH b-ibl
5

Zagreb : Nadbiskupski duhovni stol, Glas Koncila, 1991. (Zagreb : Zagrebačka tiskara). -
27-27 HOH č
6

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2001. -
(Priručnici)
27-27 HOH d
7

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu ; 1994. (Đakovo : Time). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 235)
27-27 HOH i
8

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2007. (Zagreb : Denona). -
(Priručnici / Kršćanska sadašnjost ; 83)
27-27 HOH k
9

Zagreb : Krtšćanska sadašnjost, 2000. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Biblioteka Riječ ; 37)
27-27 HOH n
10

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2003. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Biblioteka Riječ ; 43)
2-45 HOH o
11

Zagreb : Glas Koncila, 2012. (Lukavec : Grafika Merkulin). -
(Biblioteka Teološke rasprave i komentari ; sv. 17)
27-27 HOH r
12

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2003. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Biblioteka Riječ ; 42)
27-27 HOH t
13

Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 2001. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Priručnici / Kršćanska sadašnjost ; 61)
27-27 HOH u-laz
Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 2001. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Priručnici / Kršćanska sadašnjost ; 50)
27-27 HOH u
15

Zagreb : Glas Koncila, 2001. -
(Biblioteka Gorušičino zrno ; knj.3)
27-27 HOH z
16

KRŠĆANSTVO i
Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2000. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Teološki radovi : biblioteka Centra za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije ; sv. 33)
27-1 KRŠ k
17

NEKA iz
Zagreb : Kršćanska sadašnjost : Biblijski institut Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta, 2007. (Čakovec : ˝Zrinski˝). -
(Teološki radovi ; knj. 50)
27-722Rebić,A. NEK n
18

Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 1990. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Biblioteka Riječ / Kršćanska sadašnjost, Zagreb ; 21)
27-27 SCH i
19

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2006. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Liturgijska pomagala ; knj. 53)
2-475 STU b
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.