Ivonides YVES
Napredno
1

Zagreb : Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca, 2007. (Zagreb : Denona). -
2-57(44lLourdes) IVO b
2

Đakovo : Karitativni fond UPT ˝Ne živi čovjek samo o kruhu˝ ; 2005. (Đakovo : Novi Time). -
2-57(469Fatima) IVO f’05
3

Đakovo : karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu ; 1998. (Đakovo : Tipografija). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 47)
2-57(469Fatima) IVO f’98
5

Zagreb : Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca, 2008. -
27-36Kolbe,M. IVO m
6

Zagreb : Provincijalat hrvatskih franjevaca konventualaca ; 1979. -
27-36Kolbe,M IVO m
7

Zagreb : Postulatoura za kauzu Nikole Tavelića, 1970. -
27-36Tavelić,N IVO m-1.izd
Zagreb : Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca ; Šibenik : Hrvatsko nacionalno svetište sv. Nikole Tavilića ; 2008. (Zagreb : Deno
27-36Tavelić,N IVO m
9

IVONIDES, Yves
Zagreb : Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca : Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima, 2008. -
27-36Paulus,sanctus IVO o´08
10

Zagreb : Hrvatsko književno društvo sv. Ćirila i Metoda, 1973. -
27-36Paulus,sanctus IVO o
11

Zagreb : Veritas ; 1985. -
27-36AntoniusdePadua,sanctus IVO s’85
12

Zagreb : Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca ; 2007. -
27-36AntoniusdePadua,sanctus IVO s’07
13

Zagreb : Veritas : Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca ; 2014. (Zagreb : Denona). -
27-31 IVO t-4.izd
14

Zagreb : Veritas, 1984. -
27-31 IVO t-1.izd
15

Zagreb : [s. n.], 2008. (Zagreb : Denona). -
27-31 IVO t
16

Zagreb : Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca, 2004. -
27-36FranciscusAssisiensis,sanctus IVO v
17

Zagreb : Provincijalat hrvatskih franjevaca konventualaca, 1976. -
27-36FranciscusAssisiensis,sanctus IVO z
18

Zagreb : Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima, 1976. -
27-29 IVO z
19

Zagreb : Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima, 2002. -
27-29 IVO z-2.izd
Zagreb : Provincija franjevaca konventualaca ; 1963. -
27-36FranciscusAssisiensis,sanctus IVO ž