Autor: KEMP, Hugh P
1

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2015. -
(Volumina theologica ; sv. 34)
21/29 KEM p
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.