Mauriac FRANCOIS
3

Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 1979. -
(KS-romani Zrno / Kršćanska sadašnjost ; kolo 1, knj. 2)
821.133.1 MAU t
4

Paris : Ernest Flammarion ; 1936. -
6a-IV-V-34
5

Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 1996. -
(Biblioteka Zrno)
821.133.1 MAU z
6

Split : List Marija ; Duvno : Sveta baština ; 1984. (Omiš : ˝F. Kluz˝). -
(Knjižnica Svete baštine ; knj. 8)
27-31 MAU ž
7

Subotica : Subotička Matica i Društvo sv. Jeronima ; 1946. -
(Jeronimska knjiga ; 705)
27-31 MAU ž-st.izd
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.