Nola KARLO
1

Makarska : Franjevačka visoka bogoslovna škola, 1963. -
(Bogoslovna biblioteka / Franjevačka visoka bogoslovna škola ; knj. 12)
2-42 NOL d
2

Makarska : Franjevačka Visoka Bogoslovija ; 1966. -
(Bogoslovna biblioteka ; knj. 16)
2-42 NOL k
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.