Obrovac Vera
Napredno
1

Hercegovac : Osnovna škola Slavka Kolara, 2001. (Zagreb : Školska knjiga). -
373(497.5Hercegovac) OBR n
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.