Pascal Blaise
Paris : Librairie Garnier Freres ; 1925. -
(Classiques Garnier). -
6a-I-III-17
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.