Autor: REGINA Terezija od Isusa,, redovnica
Napredno
2

Hrvatski Leskovac : Samostan Kraljice Karmela, 1998. ([Zagreb] : Kerschoffset). -
27-722ReginaTerezijaodIsusa REG n
3

Hrvatski Leskovac : Samostan Kraljice Karmela, 1999. ([Zagreb] : Kerschoffset). -
27-722ReginaTerezijaodIsusa REG n-2.izd
4

Brezovica : Samostan Kraljice Karmela, 2008. -
27-722ReginaTerezijaodIsusa REG n-5.izd
5

Brezovica : samostan Kraljice Karmela, 2012. -
27-722ReginaTerezijaodIsusa REG n-7.izd
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.