Roguet AIMON-MARIE
1

Korčula : Dominikanci ; 1976. ([Šibenik : Štampa]). -
(Izvori istine / Dominikanci ; knj. 13)
2-475 ROG h
2

Korčula : Dominikanci, 1976. ([Šibenik : Štampa]). -
(Izvori istine / Dominikanci ; knj. 12)
2-475 ROG h-spr
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.