Sarah ROBERT
1

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2016. (Zagreb : Denona). -
(Polazišta ; sv. 70)
27-722Sarah,R. SAR b
2

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2017. -
(Razgovori i svjedočanstva ; 4)
2-582 SAR s
3

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2019. -
(Razgovori i svjedočanstva ; 8)
2-582 SAR z
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.