Schmid CHRISTOPH
Napredno
1

Okić : Župa Sveti Martin pod Okićem, 1998. ([Zagreb] : Sveučilišna tiskara). -
(Zavičajna biblioteka okićkog kraja)
821.163.42 IVK r
2

Đakovo : Biskupski ordinarijat ; 1993. (Slavonski Brod : Plamen). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 182)
821.112.2 SCH p´93
Đakovo : Karitativno fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu, 2000. -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 182)
821.112.2 SCH p-3.izd
4

Đakovački Selci : župski ured ; 1990. -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 132)
821.112.2 SCH n
Đakovo : Karitativni fond UPT N živi čovjek samo o kruhu ; 2002. -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 132)
DJE SCH n-2.izd
Đakovo : karitativni fond UPT ; 1995. (Đakovo : Verhas). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 132)
DJE SCH n
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.