Stuhlmueller CARROLL
Napredno
1

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2007. -
(Liturgijska pomagala ; 59)
2-475 STU b-vaz
2

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2006. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Liturgijska pomagala ; knj. 52)
2-475 STU b1-9
3

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2006. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Liturgijska pomagala ; knj. 53)
2-475 STU b10-22
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.