Waldenfels HANS
Napredno
1

Đakovo : Forum bogoslova, 1995. (Osijek : Gradska tiskara). -
(Biblioteka Teološki priručnici / Forum bogoslova, Đakovo ; 4)
2-285 WAL k
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.