Pojam: 173.5
Napredno
1

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu ; 1995. (Osijek : Gradska tiskara). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 63)
37 DER r´95
2

Đakovo : Biskupski ordinarijat, 1987. -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 63)
37 DER r´87
3

Đakovo : ˝Obiteljski centar˝, 1996. (Budrovci : ˝Tiskara˝). -
173 PAV d
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.