Skoko IKO
1

Čitluk : Župni ured : Matica hrvatska, Ogranak ; Veljaci : Župni ured ; 2004. (Mostar : Fram). -
2-76(496.5) SKO d
Čitluk : Matica hrvatska ; Mostar : večernji list BIh ; 2005. -
2-475 SKO d
3

Čitluk : Samostan Kraljice Crkve ; Obiteljski centar Ivana Pavla II. ; Matica hrvatska, 2004. -
27-722Kordić,J. SKO p
4

Mostar : Sveučilište, Filozofski fakultet, 2008. (Mostar : FRAM ZIRAL). -
27-67 SKO s
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.