1

˝ZA˝ i ˝O˝ jednoroditeljskim obiteljima
Zagreb : Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET, 2007. -
BS ZAI z
3

Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2012. -
(Biblioteka antropologije i etnologije)
2-57(497.6Međugorje) BEL m
4

Zagreb : Nakladni zavod Globus ; 2001. (Ljubljana : Euroadria). -
(Plava biblioteka / Globus, Zagreb ; 205)
32(497.5) BIL m
Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2002. (Ljubljana : Euroadria). -
(Plava biblioteka ; 208)
32(497.5) BIL z
Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2005. (Ljubljana : Euroadria). -
(Plava biblioteka / Nakladni zavod Globus, Zagreb ; 210)
32(497.5) BIL z
7

Zagreb : Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, 2011. (Zagreb : Intergrafika - TTŽ). -
364 BOJ k
9

Zagreb : Školska knjiga, 2011. -
21/29 CVI m
U Zagrebu : Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima ; 1926. -
(Jeronimska knjižnica ; knj. 224)
3b-I-V-15
12

DRUŠTVENI konsenzus
Zagreb : Kršćanska sadašnjost : Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve, 2006. (Zagreb : Denona). -
(Polazišta ; knj. 40)
27-44 DRU d
14

DURKHEIM, Emile
Zagreb : Naklada Jesenski i Turk : Hrvatsko sociološko društvo, 2014. -
(Sociološka biblioteka)
316 DUR p
15

Zagreb : Naklada Jesenski i Turk : Hrvatsko sociološko društvo, 2012. -
(Sociološka biblioteka / Naklada Jesenski i Turk)
316 DUR s
16

Zagreb : Naklada Ljevak, 2011. -
(Biblioteka Bookmarker)
17 EAG o
Zagreb : Naprijed ; Beograd : Nolit, 1989. -
(Erich Fromm : Djela : u 12 svezaka ; 2)
159.9 FRO b´89
Zagreb : Naprijed ; Beograd : Nolit, 1989. -
(Erich Fromm : Djela : u 12 svezaka ; [4])
316 FRO z
21

Zagreb : Demetra, 1996. -
(Demetra : filosofska biblioteka Dimitrija Savića ; knj. 19)
1 GAL s
22

Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2007. -
(Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
316 GID s
24

Split : Institut za primijenjena društvena istraživanja ; 1993- . (Split : Sveučilišna tiskara). -
(Knjižnica Znanost i društvo)
316:2 GRU r
30

Zagreb : Dominikanska naklada Istina, 2012. -
(Biblioteka Tragovi ; knj. 8)
27-27 JUR ž