Napredno
2

[TRISTOŠEZDESETPET] 365 dana
Zagreb : Naklada Benedikta, 2014. (Osijek : Gradska tikara). -
2-59 TRI i
3

[TRISTOŠEZDESETPET] 365 dana
Zagreb : Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca, 2016. (Zagreb : Denona). -
(Biblioteka Spiritualitas ; sv. 7)
2-59 TRI t
4

˝EUHARISTIJOM služimo
Zagreb : Glas Koncila ; 2000. ([Lukavec] : Offset Markulin). -
2-5 EUH e
5

˝USKRSNUO JE - - -˝
Jelsa : vlast. nakl., 2006 ( Split : Dalmacija Papir). -
2-582 USK u
8

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu, 2003. (Osijek : Gradska tiskara). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 445)
2-582 ABE o
Korčula : Dominikanci ; 1981. (Split : Slobodna Dalmacija). -
(Izvori istine ; knj. 22)
2-582 ADA p
12

Korčula : Dominikanci, 1977. ([Šibenik : Štampa]). -
(Izvori istine / Dominikanci ; knj. 15)
2-582 ALB m
13

Korčula : Dominikanci ; 1974. ([Šibenik : Štampa]). -
(Izvori istine / Dominikanci ; knj. 6)
2-582 ALB m-sta.izd
15

ALBUM moje
Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 2014. -
DJE ALB a
16

Koprivnica : Ustanova Kristofori, 2015. ([s. l.] : Web 2 Tisak). -
2-56 ALL k
17

ALOJZIJE Stepinac
[Zagreb] : [Večernji list], [2014]. -
ST(0.067) ALO a
20

ALJMAŠ povijest
Aljmaš : župni ured, 2005. (Osijek : NipOs). -
2-57(497.5Aljmaš) JAR a
23

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu ; 2006. (Đakovo : Tipografija). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 435)
2-548.5 AMO i
Jelsa : Župni ured, 1997. -
(Duh i voda : biblioteka djela Obnove u Duhu ; knj. 37)
2-548.5 AMO n
Mostar : Crkva na kamenu, 1985. -
(Biblioteka Crkve na kamenu)
2-582 ANČ k
30

Split : Symposion ; 1982. -
(Symposion : biblioteka asketsko - mističnih djela ; knj. 18)
27-36AngeladeFoligno ANG k