Pojam: 94(497.5)
Napredno
2

Zagreb : Školska knjiga : Hrvatski institut za povijest, 2015. -
(Biblioteka XX. stoljeće)
94(497.5) SEN k
4

ŠUTE, Ivica
Zagreb : Leykam international , 2019 - . -
(Biblioteka Hrvatska povijest)
94(497.5) HRV h-pov
7

Zagreb : HKD sv. Jeronima, [2008.] ([s. l. : s. n.]). -
94(497.5) MAR m
11

Zagreb : Svemark ; 1990. (Zagreb : Colorprint). -
821.163.42 BAN t
12

Zagreb : Svemark ; 1990. (Zagreb : Colorprint). -
821.163.42 BAN t
14

Samobor : Meridijani ; Zagreb : Družba Braća hrvatskoga zmaja : Hrvatski državni arhiv ; Čakovec : Ogranak Matice hrvatske Čakovec : Zrinska garda Čakovec, 2019. -
(Bibliotheca Historia Croatica ; knj. 88)
94(497.5) FEL z
17

Trogrlić, Stjepan
Pazin : Državni arhiv u Pazinu ; [Zagreb] : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2019. (Zagreb : Grafomark). -
(Posebna izdanjaDržavni arhiv u Pazinu ; sv. 50)
322 TRO k
21

Zagreb : [s.n.], 1935. (Zagreb : Tipografija). -
6b-I-I-26
22

Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta, 2018. (Zagreb : Sveučilišna tiskara). -
(Biblioteka Institucije i pojedinci ; knj. 1)
27-722 JER z
23

Zagreb : Kršćanska sadašnjost : Hrvatsko katoličko sveučilište, 2019. (Zagreb : Denona). -
S-ENG2 GIT a
25

Zagreb : Hrvatsko književno društvo Sv. Jeronima, 1943. -
(Jeronimska knjižnica)(Jeronimska knjiga ; 668)
6a-V-II-7
Zagreb : [vl. nakl.], 1944. (Zagreb : C. Albrecht (P. Acinger). -
6a-IV-I-26
28

Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 1995. -
(Biblioteka Posebna izdanja / Hrvatska sveučilišna naklada)
94(497.5) TUĐ u
29

HRVATSKA povijest
Zagreb, Mozaik knjiga, 2005. -
94(497.5) HRV p-pov
30

U Zagrebu : Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima, [1940?]. -
(Jeronimska knjižnica ; knj. 577)
6a-III-V-19