Pojam: Faguet_ Emile _aui_
2

Paris : Georges Cres et cie ; Londres : J. M. Dent & sons ltd. ; [19?]. -
6a-I-V-32
3

Paris : Georges Cres et cie ; Londres : J. M. Dent & [and] sons ltd. ; 1913. -
(Collection Gallia). -
6a-I-II-53
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.