A Á Ä B C Č Ć D Đ E F G H I J K L M N O Ö P Q R S Ś Š T U Ü V W X Y Z
Abecedni pregled - A
Napredno
4

ĐAKOVAČKA i Srijemska adresar
Đakovo : Biskupski ordinarijat, 200?. -
(058) ĐAK a
6

Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 1975. -
(Dokumenti / Kršćanska sadašnjost ; 42 [i. e. 43])
2-54 PAU a
ATLAS svijeta, novi
Zagreb : Sveučilišna naklada Liber ; 1978 (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). -
R912(100) ATL a(a)
Zagreb : Matica hrvatska, 1998. (Zagreb : Targa). -
(Svjedočanstva. Dokumenti ; knj. 1)
27-36Stepinac,A ZNI a
11

Zagreb : Glas Koncila : Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda ; 1993. (Čakovec : Hrvatska tiskara ˝Zrinski˝). -
27-36Stepinac,A BEN a
12

Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 2005. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Biblioteka Izvan nizova ; knj. 202)
27-722Gruen,A. PAU a
Zagreb : Matica hrvatska ; 1974. -
(Izabrana djela L. N. Tolstoja / Matica hrvatska ; 2; 3)
821.161.1 TOL a
ANGELA Merici
Zagreb : Provincijalat sestara uršulinki ; [1995?]. -
27-36Merici,A ANG a
ALBE Vidaković, život
Zagreb : HKD sv. Ćirila i Metoda ; 1989. ([s.l.] : KGM). -
78.07(497.5) ALB a
17

Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 1991. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Biblioteka Riječ / Kršćanska sadašnjost, Zagreb ; 20)
27-27 MAD a
18

Zagreb : Kršćanska sadašnjost : Rezidencija Družbe Isusove ; 2001. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Priručnici / Kršćanska sadašnjost ; sv. 55)
2-18 RUL a
19

Sarajevo : Vrhbosanska nadbiskupija , Medijski centar ; 2014. -
27-722.7 MAR a
21

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu ; 1996. (Đakovo : Tipografija). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 300)
2-28 SCH a
24

APOSTOLSKI oci
Split : Verbum ; 2010. -
27-29 APO a
25

Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 1969. -
(Polazišta : biblioteka Centra za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije ˝Kršćanska sad
2-73 ŠAG a
27

Herzlia : Palphot ; [199?]. ([S.l. : s.n.]). -
908(33) GOD a
Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 2008. ([s. l. : s. n.]). -
27-167 WIL a
Zagreb : Školske novine ; 1988. (Bjelovar : Prosvjeta). -
(Biblioteka Magister ; kolo 2 ; knj. 2)
2-184 ĆIM a