A Á Ä B C Č Ć D Đ E F G H I J K L M N O Ö P Q R S Ś Š T U Ü V W X Y Z
Abecedni pregled - V
VARAŽDIN monografija
Varaždin : Grafički zavod Hrvatske Zagreb i Spektar Zagreb, 1975. -
908(497.5Varaždin) VAR m
14

16

Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 1996. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Dokumenti / Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 105))
272IohannesPaulusII,papa IOH v
17

Zagreb : Glas Koncila, 2007. -
(Biblioteka Ljudi i događaji ; knj. 13)
2-475 BAL v
18

MARIJA Propetog Isusa,,redovnica
Split : Verbum, 2008. -
(Biblioteka Anima ; 22)
2-584 MAR v
19

Zagreb : Naklada Ljevak, 2004. -
(Posebna izdanja)
323(497.1) STA v
20

VELIKI atlas svijeta
Ljubljana : Mladinska knjiga, 1985. -
R912(100) VEL v-atl
21

VODIČ crkve
Split : Dekanat Brački, 1998. -
2-772(497.5Brač) VOD b
23

VUKOVAR hrvatska
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2007. (Zagreb : ITG). -
(Biblioteka Zbornici / Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; ; knj. 33)
355(497.5) VUK h
24

Zagreb : Filozofsko-teološki institut Družbr Isusove, 1988. -
27-523 RAB v
25

Split : Verbum, 2015. -
(Biblioteka Populus ; 5)
821.111(73) KIN v
26

Varaždin : TIVA Tiskara, 2014. -
821.163.42 JAN v-vje
27

Varaždin : Tiva tiskara, 2010. (Varaždin : Tiva tiskara). -
821.163.42 JAN v-ved
29

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1993. -
(Priručna enciklopedija vjere ; sv. 10)
2-285 POU v
30

Zagreb : Katehetski salezijanski centar ; 2000. (Zagreb : Kratis). -
(Biblioteka Anima / Katehetski salezijanski centar, Zagreb ; knj. 2)
821.131.1 FER v