1

DRUŠTVENI konsenzus
Zagreb : Kršćanska sadašnjost : Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve, 2006. (Zagreb : Denona). -
(Polazišta ; knj. 40)
27-44 DRU d
Zagreb : Naprijed ; Beograd : Nolit, 1989. -
(Erich Fromm : Djela : u 12 svezaka ; [4])
316 FRO z
3

Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2017. -
94(497.5) ŠAR u
4

˝ZA˝ i ˝O˝ jednoroditeljskim obiteljima
Zagreb : Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET, 2007. -
BS ZAI z
6

Zagreb : Naklada Jesenski i Turk : Hrvatsko sociološko društvo, 2012. -
(Sociološka biblioteka / Naklada Jesenski i Turk)
316 DUR s
7

U potrazi za identitetom
Zagreb : Golden marketing - Tehnička knjiga, 2005. -
316 UPO u
10

Zagreb : Glas Koncila ; 2009. (Lukavec : Grafika Markulin). -
(Biblioteka Tertium millennium ; knj. 6)
2-46 MAN m
14

Mostar : Sveučilište, Filozofski fakultet, 2008. (Mostar : FRAM ZIRAL). -
27-67 SKO s
15

Zagreb : Hrvatski katolički zbor ˝MI˝, 1994. -
BS VUK o
19

VREDNOTE u
Zagreb : Kršćanska sadašnjost : Katolički bogoslovni fakultet ; 2015. (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). -
316 VRE v
21

RODITELJSTVO u suvremenoj
Zagreb : Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, 2009. -
BS ROD r
22

STARK, Rodney
Split : Verbum, 2019. -
(Biblioteka Posebna izdanja ; 145)
316:2 STA l
24

25

Zagreb : Naklada Jesenski i Turk : Hrvatsko sociološko društvo, 2013. -
(Sociološka biblioteka)
94(=163.42) TOM d
27

Sarajevo : Rabic, 2009. -
316 KRI r
28

Zagreb : Dominikanska naklada Istina, 2012. -
(Biblioteka Tragovi ; knj. 8)
27-27 JUR ž