2

U BOŽJOJ
Zagreb ; Sarajevo : Družba kćeri Božje ljubavi, Provincija Božje providnosti, 2019. (Grude : Grafotisak). -
27-788KćeriBožjeljubavi UBO u
3

Zagreb : Salesiana, 2019. (Zagreb : Denona). -
272Franciscus,papa VAR a
4

KĆI sam
Sarajevo : Družba Kćeri Božje ljubavi, 2019. -
2-58-2 KĆI s
5

Zagreb : Naklada Ljevak, 2018. -
(Biblioteka Posebna izdanja / Naklada Ljevak)
159.9 MIJ v
GRUEN, Anselm
Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2018. (Čakovec : ˝Zrinski˝). -
2-58-2 GRU z
9

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2016. -
2-58-2 GRU d
10

Zagreb : Glas Koncila ; 2016. -
(Biblioteka Prinosi vjeroučitelja ; knj. 27)
2-58-2 GRU p
15

FRANCISCUS,,papa
Zagreb : Salesiana, 2016. -
272Franciscus,papa MLA m
16

Igrišće : vlast. nakl., 2016. -
82-97 VUJ v
17

Zagreb : Družba sestara milosrdnica svetog Vinka Paulskoga, 2016. ([Zagreb] : Denona). -
27-36Laboure,C.,sancta BER s
18

Zagreb : Glas Koncila, 2016. -
(Biblioteka Uporišta ; knj. 8)
159 BRA p
19

Zagreb : Tkanica ; Sesvetski Kraljevec : Grafok ; 2016. (Sesvetski Kraljevec : Grafok). -
2-774(497.5Legrad) ĐUR l-lju
21

22

Split : Verbum, 2015. -
(Biblioteka Populus ; 5)
821.111(73) KIN v
26

Split : Verbum ; 2014. -
(Biblioteka Uskličnik ; 29)
272BenedictusXVI,papa RAT o
28

Zagreb : Večernji list, 2014. -
821.163.42 MAT s-vje