Pojam: PAULUS, SANCTUS
2

Split : Verbum ; 2012. -
(Biblioteka Klasici katoličke kulture ; 9)
27-36Paulus,sanctus HOL p-3.izd
Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 2009. -
(Biblioteka Izvan nizova ; 234)
27-36Paulus,sanctus BUR s
4

APOSTOLU naroda
Rim : Papinski hrvatski zavod svetog Jeronima ; Zagreb : Glas Koncila, 2009. -
(Collectanea croatico-hieronymiana de Urbe ; 8)
27-36Paulus,sanctus APO a
7

Mostar : Crkva na kamenu, 2006. (Široki Brijeg : Suton). -
(Biblioteka Crkve na kamenu ; knj. 102)
2-584 PER s
8

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu ; 2005. (Đakovo : Tipografija). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 55)
27-36Paulus,sanctus VIM ž-4.izd
9

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2002. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Biblioteka Riječ ; 40)
27-36Paulus,sanctus DUG p
10

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu ; 1996. (Đakovo : Tipografija). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 55)
27-36Paulus,sanctus VIM ž-3.izd
11

Zagreb : Provincijalat hrvatskih franjevaca konventualaca ; 1995. (Samobor : A.G.Matoš)
(Povijest spasenja ; sv. 14)
27-36Paulus,sanctus TOM p
12

Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 1995. -
(PEV : priručna enciklopedija vjere / Kršćanska sadašnjost ; 2)
27-36Paulus,sanctus BRU s-n.izd
13

Zagreb : HKD Sv. Ćirila i Metoda ; 1987. (Đakovo : Tipografija). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 55)
27-36Paulus,sanctus VIM ž-2.izd
14

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1980. -
(PEV : priručna enciklopedija vjere / Kršćanska sadašnjost ; 2)
27-36Paulus,sanctus BRU s
15

Zagreb : Hrvatsko književno društvo sv. Ćirila i Metoda, 1973. -
27-36Paulus,sanctus IVO o
16

Zagreb : Rudolf Koprek ; 1968. (Slavonski Bord: Plamen). -
27-36Paulus,sanctus HOL p
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.