A Á Ä B C Č Ć D Đ E F G H I J K L M N O Ö P Q R S Ś Š T U Ü V W X Y Z
Abecedni pregled - C
ŽUPA Sračinec
Sračinec : Župa ; 200?. -
VŽB I-19
SMOKVIČKI zbornik [uredili
Smokvica : Župni ured : Općina ; 998. (Zagreb : Durieux). -
908(497.5Smokvica) SMO s
5

UPOZNAJMO kontemplativnu zajednicu
Lasinja : Župni ured, [199?]. -
27-788KćeriSrcaIsusova UPO u-poz
6

UPOZNAJMO kontemplativnu zajednicu
Lasinja : Župni ured, 200?. -
27-788KćeriSrcaIsusova UPO u
7

KARDINAL Alojzije Stepinac
Krašić : Župni ured Presvetoga Trojstva ; [201?.]. -
27-36Stepinac,A. KAR m
8

KARDINAL Alojzije Stepinac
Krašić : Župni ured Presvetog Trojstva ; [200?]. -
(041)2 KAR k
9

KARDINAL Alojzije Stepinac
Krašić : Župni ured Presvetog Trojstva ; [s.a.]. -
(041)2 KAR k-kar
11

Zagreb : Postulatura blaženoga Alojzija Stepinca, 2019. -
27-36Stepinac,A. BAT s-spa
12

Zagreb : Kršćanska sadašnjost : Hrvatsko katoličko sveučilište, 2019. (Zagreb : Denona). -
S-ENG2 GIT a
16

Zagreb : Salesiana, 2019. (Zagreb : Denona). -
272Franciscus,papa VAR a
17

Zagreb : AGM, 2019. (Zagreb : Printera). -
(Biblioteka Res Gestae)
27-36Stepinac,A. AKM s
20

Zagreb : Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, 2019. -
27-34 PRK o
21

Kutinska Slatina : Družba svećenika Srca Isusova, 2019. ([Zagreb] : Grafocentar). -
27-36Alacoque,M.M.,sancta ALM d
22

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2019. -
(Razgovori i svjedočanstva ; 6)
272Franciscus,papa FRA a
24

Mostar : Crkva na kamenu, 2019. (Široki Brijeg : Suton). -
(Biblioteka Crkve na kamenu ; knj. 155)
272BenedictusXVI,papa GOL p
25

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2019. -
(Kršćanski klasici ; sv. 31)
27-36AureliusAugustinus,sanctus MAN s
26

Zagreb : Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca, 2019. (Zagreb : Denona). -
27-36FranciscusAssisiensis,san. IVO v´19
29

VISOVAC, duhovnost i
Zagreb : Muzej za umjetnost i obrt, 2019. -
908(497.5Visovac) VIS v-duh
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.