Ladewig DIETER
1

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu , 1997. -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 338)
615.015.6 LAD o
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.