Napredno
1

NADE i
Zagreb : Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove ; 1978. (Zagreb : Velebit). -
(Biblioteka Obnovljenog života / Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove ; 13)
2-58-2 NAD n
9

Zagreb : Zora, 1950. -
(Djela hrvatskih pisaca)
6a-III-II-37/38
11

Zagreb : Zora, 1950. -
(Djela hrvatskih pisaca)
6a-III-II-39
12

MODERNI hrvatski pripovjedači
Zagreb : Minerva, 1934. -
(Sto godina hrvatske književnosti : 1830-1930 ; sv. 4. Noviji hrvatski pisci)
6a-III-III-29
15

GUNDULIĆ, Ivan
Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1938.
(Stari pisci hrvatski ; knj. 9)
6a-III-IV-18
16

17

ILIRSKA antologija
Zagreb : Minerva, 1934. -
(Sto godina hrvatske književnosti ; 1830-1930 ; sv. 1)
6a-IV-III-12
19

HRVATSKA majka
Zagreb: Izdanje mjesečnika ˝Hrvatski ženski list˝, 1941. -
6a-IV-III-29
20

U Zagrebu : izd. Matica hrvatska, 1877. -
(Dela Stanka Vraza ; dio 5)
6a-IV-IV-24
Zagreb : Izdanje Hrvatskog izdavalačkog bibliografskog zavoda, 1943. -
(Ukupna djela Augusta Harambašića ; sv. 9)
6a-IV-V-26
23

Zagreb : Savremena biblioteka, 1942. -
(Suvremena biblioteka-Izvanredno izdanje ; knj. 6)
6a-IV-VI-21
Zagreb : Suvremena biblioteka, 1943. -
(Suvremena biblioteka. Izvanredno izdanje ; knj. 12, 13)
6a-V-I-25
Zagreb : Naklada Matice hrvatske, 1893-1895. -
6a-V-V-43
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.