Napredno
ŽUPA Sveti Ilija
Sveti Ilija : Župni ured ; 1997. -
VŽB
ŽUPA Sv. Juraj na Bregu
Sv. Juraj na Bregu : Župa ; 2010. -
VŽB
6

[TRISTOŠEZDESETPET] 365 dana
Zagreb : Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca, 2016. (Zagreb : Denona). -
(Biblioteka Spiritualitas ; sv. 7)
2-59 TRI t
7

GOSPODIN mi dade
Split : Vijeće franjevačkih zajednica u Bosni i Hercegovini, 2012. -
27-36FranciscusAssisiensis,sanctus GOS g
CINDORI, Lovro
Marija Bistrica : Nacionalno svetište Majke Božje Bistričke, 1991. ([s. l.] : Umpak union). -
2-57(497.5MarijaBistrica) CIN i
16

ŠESTO godina
[Ludbreg] : Varaždinska biskupija : Grad Ludbreg ; 2010. -
(0.067) ŠES g
18

Gießen : Justus-Liebeg-Universität Gießen ; cop. 1994. -
(Texte zum Ost - West Dialog ; 9)
S-NJEM2 GRU a
20

ALJMAŠ povijest
Aljmaš : župni ured, 2005. (Osijek : NipOs). -
2-57(497.5Aljmaš) JAR a
21

ANTIQUAM fidem, radovi
Zagreb : Glas Koncila, 2011. (Lukavec : Grafika Markulin). -
(Biblioteka Hrvatska povjesnica / Glas Koncila ; knj. 7)
2-772(497.5Sisak) ANT a
22

Zagreb : Novena ; 2014. -
(Biblioteka Stella Maris).
27-36BesseteAndrija,sanctus BER a
23

APOSTOLU naroda
Rim : Papinski hrvatski zavod svetog Jeronima ; Zagreb : Glas Koncila, 2009. -
(Collectanea croatico-hieronymiana de Urbe ; 8)
27-36Paulus,sanctus APO a
24

Zagreb : Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove ; 2009. (Zagreb : Studio Moderna). -
(Biblioteka Ignatiana ; knj. 6)
27-36Loyola,I. LOY a
Đakovački Selci : Župni ured, 1984. (Osijek : Štampa). -
27-36Soubirou,M.B LUE b
30

Zagreb : Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca ; 2006. -
27-36Kolbe,M. KOL b-2.izd
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.