Pojam: BRIGITA - SVETA - MOLITVE
1

PETNAEST molitava
[s.l] : [s.n] , [s.a]. -
ST(0.067) BRI b
2

SEDAM molitava
[s.l] : [s.n] , [s.a]. -
ST(0.067) BRI b-sed
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.