Pojam: ESHATOLOGIJA -KULTURA
1

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2019. (Zagreb : Denona). -
(EsejiKršćanska sadašnjost ; sv. 46)
2-175 HAD k
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.