Pojam: 27-722Badurina,S BAD g
1

Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 1999. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
27-722Badurina,S BAD g
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.