Pojam: 2-557 PRI p
1

TEOLOŠKI simpozij Pristupi umiranju i smrti (1997 ; Split)
Split : Crkva u svijetu, 1999. (Split : Dalmacija papir). -
(Biblioteka Crkve u svijetu. Teologija ; 7)
2-557 PRI p
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.