Pojam: MONOGRAFIJA

ZBIRKA "JOSIP MRZLJAK"

Zbirka koja nastaje na temelju darova varaždinskog biskupa mons. Josipa Mrzljaka. Riječ o dijelovima osobne biskupove biblioteke, koje je velikodušno prepustio našim korisnicima. Zbirka je u otvorenom pristupu.

1

[DVADESET] 20 REDEMPTORIS
Pula : [s.n.], 2011. -
27-722 DVA d
4

Trnovec Bartolovečki : Općina Trnovec Bartolovečki ; Varaždinske Toplice : ˝Tonimir˝, 2008. (Varaždinske Toplice : ˝Tonimir˝). -
(Biblioteka Hrvatska povjesnica ; knj. 11)
908(497.5Bartolovec) OZI b
Varaždinske Toplice : ˝Tonimir˝, 2011. -
(Biblioteka Hrvatska povjesnica ; knj. 15)
908(497.5Bartolovec) OZI b
6

BELETINEC i
Vidovec : Mediaks ; Beletinec : KUD Beletinec, 2018. -
(Biblioteka Monografije i vodiči ; knj. 8)
908(497.5Beletinec) BEL b
8

CRKVA Sveta
Zelina : Muzej Sveti Ivan Zelina : Matica hrvatska, Ogranak, 2005. ([Sv. Ivan Zelina : Tiskara Zelina). -
27-523 CRK c-kom
10

Kotoriba : vlast. nakl., 2015. (Koprivnica : Georg). -
908(497.5Kotoriba) SAB d
11

Draškovec : Župa svetog Roka ; 2014. -
2-774(497.5Draškovec) VON d
13

VUGRINOVIĆ, Zvonko
Đakovo : Matica hrvatska, Ogranak Đakovo : Turistička zajednica grada Đakova, 2004. -
(Biblioteka Posebna izdanja)
908(497.5Đakovo) VUG đ
14

Zagreb : Buvina-Laurana, 2004. -
(Monumenta Artis Croatiae)
27-523 PRE e
17

HRVATSKA katolička
Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; Split : Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja ; Frankfurt : Hrvatska katolička župa Frankfurt/M, 2015. -
(Izvan nizova ; 307)
2-774(430Frankfurt/M) HRV h
20

Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 1998. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
908(33Jeruzalem) REB j
25

26

MOJ Zagreb, tak
Zagreb : Duplo P : Laurana : Libar , 1998. -
908(497.5Zagreb) MOJ m
27

Varaždin : Općina Jalžabet : Državni arhiv u Varaždinu ; Varaždinske Toplice : ˝Tonimir˝, 2013. -
(Biblioteka Hrvatska povjesnica / ˝Tonimir˝, Varaždinske Toplice ; knj. 14)
908(497.5Jalžabet) HRE m
28

NAŠIH 30
Gornje Jesenje : Vlastita naklada, 2005. -
792 NAŠ n
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.