Banner
Biskupijska knjižnica Varaždin

Pojam: 27-722

ZBIRKA "JOSIP SABOL"

Zbirka je nastala darom svećenika varaždinske biskupije prof. dr.  Josipa Sabola, a sadrži 179 vrijednih jedinica građe, ponajviše rječnika, enciklopedija i leksikona na stranim jezicima. Zbirka se čuva u zatvorenom spremištu i nije za posudbu.

HOMO imago
Romae = Rim : Pontificium Collegium Croaticum sancti Hieronymi = Papinski hrvatski zavod Svetog Jeronima, 1991. ([Romae] : Tipografia poliglotta Vaticana). -
(Collectanea Croatico-hieronymiana de Urbe ; 4)
JS27-722 HOM h
dodavanje na Wish listu
Dostupno
Link 0 DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

Link 1 OADTL
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.

Izjava o pristupačnosti