Napredno

ZBIRKA "JOSIP SABOL"

Zbirka je nastala darom sveæenika varaždinske biskupije prof. dr.  Josipa Sabola, a sadrži 179 vrijednih jedinica graðe, ponajviše rjeènika, enciklopedija i leksikona na stranim jezicima. Zbirka se èuva u zatvorenom spremištu i nije za posudbu.

SOZIALGESCHICHTE des Christentums
[Darmstadt] : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2007. -
JS27 SOZ s
26

Zagreb : Glas Koncila, 2006. (Lukavec : Offset Markulin). -
27-36Stepinac,A. BAT e
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omoguæava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u podruèju religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.