A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W Z
Napredno

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

2

Zagreb : Hrvatska državna tiskara, 1943. -
6b-I-III-47
3

Zagreb : Minerva, 1932. -
(Djela Vjenceslava Novaka ; 5)
6b-I-III-46
7

Sarajevo : Hrvatska knjižara, 1920. -
6b-I-III-44
Sarajevo : vlast. nakl., 1919-
6b-I-III-43
10

Zagreb : St. Kugli, knjižara Kraljevskoga sveučilišta i Jugoslavenske akademije, [19?]. -
(Hrvatska biblioteka ; br. 1079-1083)
6b-I-III-42
11

Zagreb : Hrv. knjiž. društvo Sv. Jeronima, 1926. -
(Knjižnica dobrih romana ; kolo 1 ; knj. 3)
6b-I-III-41
12

Zagreb : Hrvatsko izdavalački bibliografski zavod, 1943. -
(Znanstvena knjižnica HIBZ ; knj. 1)
6b-I-III-40
15

BUNJEVAČKI narodni običaji
Subotica : [s.n.], 1937. (Subotica : Josipa Horvath). -
6b-I-III-37
17

18

Zadar : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1974. -
6b-I-III-34
19

Zagreb : Tiskara Mat. hrv. akademičara, 1944. -
6b-I-III-33
20

Zagreb : Suvremena biblioteka, 1944. -
(Suvremena biblioteka, Izvanredno izdanje ; knj. 18)
6b-I-III-32
22

Zagreb : Nakl. Hrv. Državna tiskara, 1943.. -
6b-I-III-30
24

Zagreb : [s. n.], 1920. (Zagreb : Tisak Kr. zemaljske tiskare). -
(Narodna knjižnica ; sv. 49-53)
6b-I-III-28
25

AKADEMIJSKA galerija Strossmayerova
Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1917. -
6b-I-III-27
27

Zagreb : naklada Slavenske knjižare St. i M. Radić, [poslije 1937]. -
6b-I-III-25
28

Zagreb : Knjižara Ognjište, 1942. -
6b-I-III-24
29

Zagreb : Izdanje knjižare A. Ćelap, 1940. -
6b-I-III-23
30