A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W Z
Abecedni pregled - O
Napredno

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

1

TURKOVIĆ, MIlan
Zagreb : [s. n.], 1935. (u Zagrebu : Nadbiskupska tiskara). -
6b-I-IV-21
4

Beograd : Kultura, 1947. -
(Biblioteka u književnosti i umjetnosti)
6b-I-III-8
5

Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1939. -
(Znanstvena djela za opću naobrazbu , knj. XII.)
6B-I-III-3
Zagreb : Hrvatski katolički narodni savez, 1924. -
(Popularno naučna knjižnica Hrv.kat. narod. saveza ; 1. kolo, knj. 3)
6b-I-II-12
Zagreb : Naklada školskih knjiga i tiskanica Banovine Hrvatske, 1940. -
6a-V-V-31
Spljet : Leonova tiskara, 1906-1910 [i. e. 1911]. -
(Apologetska knjižnica Luči ; 1-2)
6a-V-V-4
9

Zagreb : Matica hrvatska, 1938. -
(Knjižnica pododbora Matice hrvatske ; 7)
6a-V-III-11
Zagreb : Naklada A. Velzek, 1944. -
(Sabrana djela Ljube Babića ; knj.3)
6a-V-II-25
11

OD svetaca Božjih
Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo sv. Jeronima, 1931. -
(Jeronimska knjižnica ; knj. 346)
6a-V-II-22
U Zagrebu : Knjižara Jugolavenske akademije : Knjižara Dioničke tiskare, 1892. -
6a-V-II-20
13

Zagreb : Izd. Matice hrvatske, 1933. -
(Zabavnik Matice hrvatske ; knj. 4)
6a-III-III-40
15

Zagreb : Državno izdavačko poduzeće Hrvatske, 1950. -
(Jugoslavenski pisci)
6a-V-I-11
17

Zagreb : Matica hrvatska, 1933. -
6a-IV-V-15
[Zagreb?] : Hrvatsko književno društvo Sv. Jeronima, [19--?]. -
(Jeronimska knjižnica ; knj. 423)
6a-IV-I-28
21

Zagreb : Matica hrvatska, 1936. -
(Suvremena knjižnica Matice hrvatske ; knj. 5)
6a-IV-IV-33
22

Zagreb : Tisak tiskare Milana Šufflaya [etc.], 1943. -
6a-III-V-12
23

ZAgreb : Nakladno poduzeće Glas rada, 1950. -
(Dramska biblioteka)
6a-IV-IV-31
25

Zagreb : Binoza, [1939.] (Zagreb : Tipografija). -
(Djela A. G. Matoša ; knj. 8)
6a-IV-I-9
26

Zagreb : Binoza, 1935. (Zagreb : I. Rast). -
(Djela A. G. Matoša ; knj. 2)
6a-IV-I-5
27

Split : izd. ˝Bihaća˝, hrvatskog društva za istraživanje domaće povijesti, 1931. (Zagreb : Tipografija). -
6a-III-III-34
29

Zagreb : Izd. knjižare Z. i V. Vasića, 19?. -
(Pripovjetke Vladimira Nazora)
6a-III-III-20