Napredno

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

1

Zagreb : Binoza, 1931. -
(Izabrana djela Augusta Šenoe ; knj.1)
SG-A I 4
6

Ravensburg : Friedrich Alber ; 1908. -
6a-I-I-3
8

Zagreb : Ante Velzek, 1940. -
(Svjetski pisci ; 63)
6a-I-I-5
9

Ravensburg : Friedrich Albe ; 1908. -
(Gralbücherei ; Band 5-6)
6a-I-I-7
10

Ravensburg : Friedrich Albe ; 1907. -
(Gralbücherei ; Band 1)
6a-I-I-9
11

Zagreb : Kuća dobre štampe, 1933. -
(Knjižnica dobrih romana ; kolo 15, knj. 60)
6a-I-I-11
12

Zagreb : Matica hrvatska za god. 1925. i 1926., 1927. -
6a-I-I-12
13

Zagreb : Hrvatski izdavalački bibliografski zavod, 1944. -
(Izabrana djela Čedomila Jakše ; knj. 2)
6a-I-I-13
14

Zagreb : Hrvatski izdavalački bibliografski zavod, 1943. -
(Izabrana djela Čedomila Jakše ; knj. 1)
6a-I-I-14
15

Ravensburg : Friedrich Alber ; 1909. -
(Gralbücherei ; Band 10.)
6a-I-I-15
16

Ravensburg : Friedrich Alber ; 1907. -
(Gralbücherei ; Band 2.)
6a-I-I-16
17

Zagreb : Društvo hrvatskih književnika ; 1909. -
6a-I-I-17
22

[S. l. : s. n., s. a.] (Zagreb : I. Rast). -
6a-I-I-26
27

BRUNETIÉRE, Ferdinand
Paris : Nelson : Calmann-Lévy ; 193?. -
6a-I-I-31
29

Paris : Nelson ; 1938. -
6a-I-I-35
30

Paris : Nelson ; 19?. -
6a-I-I-34
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.