A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W Z
Napredno

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

1

Zagreb : Knjižara Z. i V. Vasića, 19?. -
(Ilustrirana omladinska biblioteka)
6a-III-I-32
5

Zagreb : Izd. knjižare Z. i V. Vasića, (19?). -
6a-III-III-7
6

NAZOR, Vladimir
Zagreb : Izdanje knjižare Z. i V. Vasića, [s.a.]. -
6a-III-III-8
7

Zagreb : Izdanje knjižare Z. i V. Vasića, (19?). -
6a-III-III-9
8

Zagreb : Izdanje knjižare Z. i V. Vasića, [19?]. -
6a-III-III-11
9

Zagreb : Izdanje knjižare Z. i V. Vasića, [19?.]. -
6a-III-III-12
11

Zagreb : Izd. knjižare Z.i V. Vasića (V.Vasić i R.N. Horvat), [19?]. -
6a-III-III-15
12

Zagreb : Knjižara Z. i V. Vasića, 19?. -
6a-III-III-17
13

Zagreb : Izdanje knjižare Z. i V. Vasića, 19?. -
6a-III-III-19
14

Zagreb : Izd. knjižare Z. i V. Vasića, 19?. -
(Pripovjetke Vladimira Nazora)
6a-III-III-20
16

Zagreb : Izdanje knjižare Z. i V. Vasića, 19?. -
6a-III-III-23
17

Zagreb : Tisak i naklada knjižare L. Hartmana Stj. Kugli, [19?]. -
6a-III-V-14
18

Zagreb : Binoza, [s.a.]. -
(Moderni hrvatski pisci ; kolo 1, knj.6.)
6a-V-II-30
19

Zagreb : Tisak i naklada knjižare St. Kugli, [19?.]. -
6a-V-V-35
20

LIRIKA žutog tiska
Zagreb : Binoza, [s.a]. -
(Posebno izdanje Binoza ; sv. 1)
6b-I-I-21
21

Zagreb : St. Kugli, knjižara Kraljevskoga sveučilišta i Jugoslavenske akademije, [19?]. -
(Hrvatska biblioteka ; br. 1079-1083)
6b-I-III-42
24

BRUNETIÉRE, Ferdinand
Paris : Nelson : Calmann-Lévy ; 193?. -
6a-I-I-31
26

Paris : Nelson ; 19?. -
6a-I-I-34
28

Paris : Georges Cres et cie ; Londres : J. M. Dent & sons ltd. ; [19?]. -
6a-I-V-32
Paris : Bibliotheque Hachette ; 19?. -
6a-I-V-34/35
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.