A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W Z
Abecedni pregled - S
Napredno

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

4

Zagreb : Izdanje knjižare Z. i V. Vasića, 19?. -
6a-III-III-23
8

SRPSKI pesnici izmedju
Beograd : Nolit, 1956. -
6a-III-V-22
10

Subotica : Savez kulturno-prosvjetnih društava, 1953. -
6a-IV-IV-28
13

SKRAČIĆ, Jerko
Zagreb : Matičin tiskarsko-nakladni zavod, 1945. -
6a-V-II-8
14

Zagreb : Nakladni zavod Hrvatske, 1945. -
(Partizanska književnost ; knj. 1)
6a-III-I-47
SLADKI naš kaj
Zagreb : Izdanje hrvatskog izdavalačkog bibliografskog zavoda, 1944. -
(Tekstovi i pregledi ; sv. 7)
6a-I-III-34
16

Zagreb : izd. Hrvatskog izdavalačkog bibliografskog zavoda, 1944. -
(Suvremeni hrvatski pisci ; knj. 22)
6a-I-II-49
17

SEVDALINKE, izbor iz
Sarajevo : izd. Državne krugovalne postaje, 1944. -
6a-IV-I-18
18

Zagreb : tisak Narodne tiskare, 1944. -
6a-V-I-20
19

Zagreb : Hrvatska tiskara, 1944. -
6a-V-V-36
20

Zagreb : Matica hrvatska, 1943. -
(Knjižnica svjetskih pisaca ; 9-10)
6a-V-III-28
21

SUVREMENE njemačke novele
Zagreb : Matica hrvatska, 1943. -
(Knjižnica svjetskih pisaca ; 7)
6a-V-III-30
22

Zagreb : Nakl. Hrv. Državna tiskara, 1943.. -
6b-I-III-30
23

Zagreb : Hrvatsko izdavalački bibliografski zavod, 1943. -
(Znanstvena knjižnica HIBZ ; knj. 1)
6b-I-III-40
Zagreb : Suvremena biblioteka, 1943. -
(Suvremena biblioteka. Izvanredno izdanje ; knj. 12, 13)
6a-V-I-25
29

Milano : A. Garzanti, 1941. -
(Piccola collana storica, Avvenimenti e quadri storici)
6a-I-I-45