Pojam: 1933
Napredno

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

5

Zagreb : Minerva, 1933. -
(Djela Vjenceslava Novaka ; sv. 9)
6a-IV-III-1
6

Zagreb : Minerva, 1933. -
(Djela Vjenceslava Novaka ; sv. 11)
6a-IV-III-2
7

Zagreb : Minerva, 1933. -
(Djela Vjenceslava Novaka ; sv. 10)
6a-IV-III-3
8

Zagreb : Minerva, 1933. -
(Djela Vjenceslava Novaka ; sv. 12)
6a-IV-III-8
10

Zagreb : [Zaklada tiskare Narodnih Novina u Zagrebu], 1933. -
6a-IV-III-33
11

Zagreb : Minerva, 1933. -
(Miroslav Krleža. Sabrana djela)
6a-IV-IV-43
Zagreb : Minerva, 1933. -
(Sabrana djela Miroslava Krleže)
6a-III-IV-29
Zagreb : Minerva, 1933. -
(Miroslav Krleža. Sabrana djela)
6a-III-IV-30
14

Zagreb : Matica hrvatska, 1933. -
6a-IV-V-13
15

Zagreb : Matica hrvatska, 1933. -
6a-IV-V-15
16

Zagreb : Matica hrvatska, 1933. -
(Zabavnik Matice hrvatske ; knj. 6)
6a-V-I-4
17

Zagreb : Matica hrvatska, 1933. -
(Zabavnik Matice hrvatske ; 5)
6a-V-I-7
18

Zagreb : Izd. Matice hrvatske, 1933. -
(Zabavnik Matice hrvatske ; knj. 4)
6a-III-III-40
19

P. E. N.
Beograd : [s. n.], 1933 (Beograd : Ž. Madžarević). -
6a-V-II-28
Zagreb : Izdanje ˝Slobodni spisi˝, 1933. -
6a-V-III-4
21

Zagreb : Tisak zaklade tiskare Narodnih novina, 1933. -
6a-V-VI-5
26

Zagreb : Kuća dobre štampe, 1933. -
(Knjižnica dobrih romana ; kolo 15, knj. 60)
6a-I-I-11
28

Zagreb : [S.n.] ; 1933. -
6a-I-II-5
29

Berlin ; Wien : Paul Zsolnay Verlag, 1933. -
6a-I-I-37
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.