A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W Z
Napredno

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

2

München : Albert Langen : Georg Müller ; 1939. -
6a-I-I-1
4

Zagreb : Kuća dobre štampe, 1933. -
(Knjižnica dobrih romana ; kolo 15, knj. 60)
6a-I-I-11
5

Zagreb : Matica hrvatska za god. 1925. i 1926., 1927. -
6a-I-I-12
6

Zagreb : Hrvatski izdavalački bibliografski zavod, 1944. -
(Izabrana djela Čedomila Jakše ; knj. 2)
6a-I-I-13
7

Zagreb : Hrvatski izdavalački bibliografski zavod, 1943. -
(Izabrana djela Čedomila Jakše ; knj. 1)
6a-I-I-14
8

Ravensburg : Friedrich Alber ; 1909. -
(Gralbücherei ; Band 10.)
6a-I-I-15
9

Ravensburg : Friedrich Alber ; 1907. -
(Gralbücherei ; Band 2.)
6a-I-I-16
10

Zagreb : Društvo hrvatskih književnika ; 1909. -
6a-I-I-17
14

Zürich : Rascher & Cie. ; 1921. -
6a-I-I-20
20

[S. l. : s. n., s. a.] (Zagreb : I. Rast). -
6a-I-I-26
24

Ravensburg : Friedrich Alber ; 1908. -
6a-I-I-3
26

BRUNETIÉRE, Ferdinand
Paris : Nelson : Calmann-Lévy ; 193?. -
6a-I-I-31
29

Paris : Nelson ; 19?. -
6a-I-I-34
30

Paris : Nelson ; 1938. -
6a-I-I-35