A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W Z
Napredno

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

1

Zagreb : Binoza, 1931. -
(Izabrana djela Augusta Šenoe ; knj.1)
SG-A I 4
Zagreb : Matica hrvatska, 1928. -
6b-I-IV-9
4

Beograd : Ozdrav. Ćelap i Popovac, 1919. -
6b-I-IV-8
Zagreb : Naklada ˝Matice hrvatske˝, 1886.-1888. -
6b-I-IV-6
11

Zagreb : Pijevo društvo, 1924. -
6b-I-IV-3
12

TURKOVIĆ, MIlan
Zagreb : [s. n.], 1935. (u Zagrebu : Nadbiskupska tiskara). -
6b-I-IV-21
13

KUŠAN, Vjekoslav
Beograd : Štamparija centralnog higijenskog zavoda, 1934. -
6b-I-IV-20
Sisak : Naklada Knjižare S. Juenkera, 1924. -
6b-I-IV-2
16

JORGENSEN, Jens Johannes
Zagreb : Narodna prosvjeta, 1923. -
(Zabavna knjižnica narodne prosvjete ; knj. 4)
6b-I-IV-19
18

Zagreb : Narodna knjižnica, 1924. -
(Narodna knjižnica ; Jubilarni broj ; sv. 110)
6b-I-IV-17
19

Zagreb : [s. n.], 1925. -
(Popularno naučna knjižnica Hrvatskog katoličkog narodnog saveza ; niz III, sv. 1)
6b-I-IV-15
20

LONČAR, Pavao
Zagreb : [s. n.], 1924. -
(Popularno naučna knjižnica Hrvatskog katoličkog narodnog saveza ; niz III, sv. 1)
6b-I-IV-15
22

GRAEF, Hermann
Leipzig : Verlag für Literatur, Kunst und Musik ; 1906. -
6b-I-IV-13
24

Torino : Unione tipografico-editrice Torinese ; 1926. -
(Collezione di Classici Italiani ; vol. LII)
6b-I-IV-12
26

MINERVIN svjetski
Zagreb : Minerva nakladna knjižara, cop. 1938. -
6b-I-IV-10
28

HIMNI. Latinske crkvene pjesme
Zagreb : Glasnik Srca Isusova, 1936. -
6b-I-III-9
29

Beograd : Kultura, 1947. -
(Biblioteka u književnosti i umjetnosti)
6b-I-III-8
30

Zagreb : Hrvatska državna tiskara, 1944. -
6b-I-III-7